Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

Lucie 1956

Lucie 2002

 

handtekening 2000

 

Luijendijk - Lucia Maria (1940-2002)

Lucie werd geboren te Payeti/Waingapu (op het eiland Sumba in Indonesia) op 4 november 1940 als enig kind van Pieter Johan Luijendijk (1907-1985) en Jannetje Klapwijk (1908-..). 

Tijdens de Japanse bezetting was zij geinterneerd in het kamp Kampili op Sulawesi. Zij bracht haar hele jeugd op Sumba door; van 1950-1953 in gezelschap van een pleegzus, Mada Vic Djadi

Lucie's moeder Jans Luijendijk-Klapwijk (opgeleid als onderwijzeres) zorgde m.b.v. schriftelijk onderwijsmateriaal (IVIO) voor haar lagere schoolopleiding. 

In 1953 - tijdens een verlofperiode van haar ouders - bleef zij in Nederland achter voor haar middelbare schoolopleiding. Zij werd ondergebracht in het gezin van dr Jelle Berg en zijn vrouw Eppie Berg - Miedema. Jelle Berg was voormalig zendingsarts op Sumba, en na terugkeer als schoolarts werkzaam in Nederland; eerst in Boskoop, lateri en Emmen.  Lucie bezocht achtereenvolgens middelbare scholen in Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, en Emmen. Zij leerde dus al vroeg zelfstandig te zijn.

Het studiejaar 1958/59 bracht ze door op Kingsmead College, Selly Oak, Birmingham, England. Zij studeerde daar samen met een grote groep 'jongeren' uit alle delen van de wereld en behaalde medio 1959 een Cambridge Lower Certificate in English van de University of Cambridge Local Examinations Committee.  Zie meer info over opleiding.

In september 1959 begon zij een studie medicijnen  aan de Vrije Universiteit in Amsterdam; ze wilde tropenarts worden (meer info over opleiding). Op 27 oktober 1967 behaalde ze haar arts examen . 

Ter voorbereiding op een toekomst in de tropen bezocht zij tijdens het studiejaar 1964-1965 een cursus zending - werelddiakonaat - ontwikkelingssamenwerking voor niet-theologische studenten op het Zendingscentrum in Baarn. Gerard Dulfer had zich als student natuurkunde ook voor die cursus aangemeld. Zij kwamen daar als volslagen onbekenden, onafhankelijk van elkaar, maar met een gelijksoortige motivatie om bij te dragen aan 'een meer leefbare wereld voor allen'. Er ontstond een relatie, die leidde tot een huwelijk op 21 juli 1967.

Na haar artsexamen (27-10-1967) was zij nog enige tijd als assistent werkzaam op de afdeling dermatologie van de Medische Faculteit/Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Tegen het einde van de eerste zwangerschap (Diederik, geboren 18-12-1968) moest zij deze baan opgeven. Mede omdat Gerard bezig was met een promotieonderzoek bij de Faculteit Natuurkunde van de VU.

Van 1971-1976 verbleven ze als gezin in Yogyakarta (Indonesi�). Gerard werkte daar aan de afdeling natuurkunde van de Gadjah Mada universiteit. Lucie zocht werk in de medische sfeer en deed vrijwilligerswerk (o.a. bestuurslid van Diakonia Umum). Op 15 april 1973 werd Bastiaan geboren. 

Na terugkeer in Nederland werkte ze als keuringsarts en docent anatomie/fysiologie aan opleidingen voor ziekenverzorgsters en verpleegkundigen. Maar dit werk gaf haar onvoldoende bevrediging. Ze deed daarentegen met veel plezier een enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk op het gebied van zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. Op basis van haar capaciteiten, ervaring en betrokkenheid solliciteerde zij in 1985 naar de functie Azi� secretaris Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken en ..,. werd aangenomen. Ze werkte op het dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Leusden, en later - na de fusie tot SoW-kerken - op het nieuwe dienstencentrum in Utrecht, tot aan haar vervroegde pensioen in 2000. 

Ze ondernam daarna verschillende nieuwe activiteiten, maar mocht niet lang van haar pensioen genieten. 

Lucie overleed thuis (Sint Andriesstraat 18 in Amersfoort) op donderdagavond 3 oktober 2002. Op 8 oktober vond een afscheidsdienst plaats in de Gereformeerde Fonteinkerk in Amersfoort. Op dezelfde dag vond de crematie plaats in Ugchelen. 'In memoriam' en Herinneringen geven een beeld van Lucie;s betekenis voor anderen.