Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

december 1965

Verlovingskaartjes 1965

 

Dulfer-Luijendijk

Verliefd (1964)

Lucie en Gerard ontmoetten elkaar voor het eerst op de AZON-kursus 1964/65 in het Zendingscentrum, Wilhelminalaan 3 in Baarn. Het was een zgn Algemene ZendingsOpleiding voor Niet-theologische studenten; parallel was er een kursus voor theologische studenten, waaraan o.a. ons beider vriend Dick Tieleman deelnam. Van de kursus is nog een deelnemerslijst beschikbaar; ook bestaan er nog foto's.

Tijdens de kursus ontstond langzaam maar zeker een relatie. Soms reisden ze vrijdagmiddag samen van Amsterdam-Muiderpoort naar Baarn en/of zaterdagmiddag weer terug. Er ontstonden ook contacten in Amsterdam: samen naar het concertgebouw, naar de film, bij elkaar op bezoek. In maart 1965 begon Gerard in een oud collegedictaat Atoomtheorie en Kernfysica een soort dagboek over zijn verliefdheid en zijn contacten met Lucie. Hij gaf het 'dagboek' de titel Book of Hope and Glory. Begin juni 1965 ging Gerard op uitnodiging van Lucie mee naar een lustrum van haar studentendispuut P.A.L.L.A.S.. Tevoren had hij dansles genomen. Eind juni schreef Gerard na een bezoek van Lucie: "Onuitwisbaar blijft de indruk die haar bezoek vanavond achterliet. Zij drukt haar stempel op mijn hart. Lucie staat daar nu op, en dat wil er nooit meer af." Hij brak zich het hoofd hoe en wanneer hij haar zou vragen. 2 juli 1965 was het zover; met een gelukkige afloop. Gerard zond een gigantisch grote 'ansichtkaart' naar zijn ouders in Wageningen om hen te informeren. Inmiddels zetten beiden hun studie voort.

Verloofd (december 1965)

Op 18  december 1965 verloofden Gerard en Lucie zich (zie verlovingskaartjes links). In De Spreng, een chinees restaurant op de grens van Ermelo en Putten, werd een feestelijke bijeenkomst gehouden (zie details van het menu en foto's).

In de verlovingstijd bezochten zij Lucie's familie in Berkel. Natuurlijk gingen ze naar Oom Jas en Tante Ant Klapwijk - van der Meer (waar Lucie tijdens haar middelbare schoolperiode vaak een deel van haar zomervakantoe doorbracht; met veel plezier!) en naar Oom Jaap en tante Mien van Etten - Klapwijk (waar Lucie in die periode ook regelmatig en met veel plezier kwam). Na dit bezoek schreven Jas en Ant op 18 augustus 1966 aan Piet en Jans Luijendijk-Klapwijk: "Ja, verleden week zondag is Lucie geweest met haar verloofde. We vonden het allemaal een heel sympathieke jongen. Het was of we hem al jaren kenden." (zie voor- en achterkant van postblad).

Ook Tante Gre Minekus-Luijendijk en haar kinderen in Apeldoorn werden bezocht. De verhouding met Koos en Wim Smit-Ploeg (en daardoor ook met Lien Ploeg) bleef moeilijk.

Huwelijk (juli 1967)

De voorbereidingen voor het huwelijk begonnen eigenlijk al in 1965. Vader en moeder Luijendijk legden - alvorens naar Sumba terug te keren - via een notariele verklaring vast dat zij hun instemming gaven voor het huwelijk. Zij gingen er vanuit dat wij (Lucie en Gerard) zouden trouwen voordat zij hun werk op Sumba afgesloten hadden. Ze wilden beslist niet dat wij ons huwelijk zouden uitstellen tot hun terugkeer. Omdat ouders in die tijd schriftelijk toestemming moesten geven voor het huwelijk van kinderen onder de dertig jaar legden zij hun instemming notarieel vast (zie archief).

Het zag er lang naar uit dat vader en moeder Luijendijk niet bij het huwelijk aanwezig zouden zijn. In maart 1967 stelde Lucie's onderbuurvrouw op de Hobbemakade, Mw Brinkman, in een brief aan vader en moeder voor dat zij op Sumba een paar foto's van hen beiden in feestkleding zouden laten maken en de negatieven opsturen. Mw Brinkman wilde dan een vergroting laten maken en die tijdens de kerkelijke bevestiging van het huwelijk op een tafeltje in de kerk te zetten.

Bij de voorbereidingen gingen Lucie en Gerard er vanuit dat vader en moeder niet aanwezig zouden zijn. Daarom werd aan Ds Barend Richters, de directeur van het Zendingscentrum, gevraagd als predikant de kerkelijke bevestiging van het huwelijk te leiden. Toen bleek dat hij om gezondheidsredenen niet in staat was om aan dit verzoek te voldoen, werd Dr Lou Onvlee (zwager van Dr Jelle Berg) gevraagd om deze taak op zich te nemen. Op voorstel van Dr Berg besloten Generale Deputaten voor de Zending uiteindelijk aan vader en moeder een gratis vliegticket aan te bieden. Daardoor konden zij het huwelijk bijwonen.

Het huwelijk werd gesloten op 21 juli 1968 in het gemeentehuis van Baarn. De uitnodiging/trouwkaart werd door Gerard en Lucie zelf ontworpen (met advies van broer Jaap Dulfer).

Daarna vond een kerkdienst plaats in de kapel van het Zendingscentrum in Baarn. Het huwelijk werd bevestigd door vader Piet Luijendijk . De preek ging over Psalm 71:3: "Wees ons tot een rots ter woning, waarheen we bestendig gaan kunnen, die U beschikt hebt tot onze redding, want onze rots en vesting zijt Gij." Zie liturgie  en preek in archief.

Na de dienst was er receptie in het Zendingscentrum (zie fotoalbum) en een Indonesische rijsttafel. Helaas konden de andere 'vader en moeder' van Lucie, Dr Jelle en Eppie Berg-Miedema, wegens vakantie niet aanwezig zijn. Hun plaats werd ingenomen door Dr Lou en Wieke Onvlee-Miedema. Wieke las daarbij de toespraak van Eppie Berg-Miedema voor. Die toespraak geeft een mooi beeld van Lucie in de periode 1953-1958, toen ze bij het gezin Berg onderdak vond.

Kinderen (1968, 1973)

Uit het huwelijk werden twee zonen geboren:

Diederik Pieter Hendrik (Amsterdam, 18 december 1968)

Bastiaan Anton Jelle (Yogyakarta, 15 april 1973)

In 1972 had Lucie - ondanks een lange periode van bedrust - een miskraam; het meisje kwam 3 maanden te vroeg. Gerard (vergezeld van Diederik) begroef haar op 22 april 1972 op het kerkhof van Rumah Sakit Bethesda aan de Jalan ..... in Yogyakjarta (vlakbij het zwembad).

Noot: In 19xx bezocht Gerard het Kantor KESANIPAL van R.S. Bethesda. Een medewerker (Bp Harry) zocht en vond de gegevens in de boeken: No. urut 315. Kode E. (zie archief)

Opvoeding

Bij de opvoeding hanteerde Lucie het adagium: rust, reinheid en regelmaat. Ook gezonde voeding stond hoog in het vaandel. Verder ging ze onbezorgd met haar kinderen om; niet bang dat hen iets zou kunnen overkomen.

25 jaar getrouwd (juni 1992)

Feest in de Queeste. Zie uitnodigingwelkomstwoord, overzicht van de gasten met hun talenten en ervaringen, en het dankwoord en - na de reis met Lies en Willemijn naar Schotland - een dankbetuiging.

35 jaar getrouwd (juli 2003)

zie toespraak, gebed en foto's.

Visie van Lucie en Gerard op het huwelijk

Onze ideeen over het huwelijk werden verwoord in de toespraak die Gerard hield bij het burgerlijk huwelijk van Bas en Ida in het Filmmuseum in Amsterdam op 26 september 2002; een week voor het overlijden van Lucie.

Zie verder brieven ...