Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

 

 

 

Luijendijk - Lucia Maria (1940-2002)

In Memoriam

Lucie overleed thuis op donderdagavond 3 oktober 2002 in Amersfoort. De circular letters die zij en Gerard aan hun buitenlandse vrienden en bekenden stuurden geven een beeld van de daaraan voorafgaande periode. In een email aan Frank Viswanth verwoordde zij haar visie op het laatste deel van haar aardse reis: "Many friends write to us that they pray for a miracle but I have to admit that we ourselves don't believe in miracles. This is our given course, and we can try to do something about it through medecine, but I am convinced that God will not, cannot, interfere in individual live patterns. Although we don't believe that these illnesses are God's doings, we believe that He will take care of us in this situation and we have to live our shortened life in a meaningful way. And that is quite difficult, I have to admit. "

Op 8 oktober werd een afscheidsdienst gehouden in de Fonteinkerk in Amersfoort. In het overzicht getiteld overlijden wordt informatie gegeven over de afscheidsdienst, de crematie, de dankbetuiging die in november verzonden werd en de bijzetting in het familiegraf in Ede op 26 februari 2003.

Ds Wybo Zoutman plaatste op 20 october 2002 een In Memoriam in het informatieblad InFontein van de gereformeerde Fonteinkerk. Dezelfde tekst werd ook geplaatst in het Kerkblad van de SoW-kerken in Amersfoort.

Vele vrienden en collega's haalden in brieven, kaarten en emails herinneringen op. Een deel van deze herinneringen is verzameld en toegankelijk gemaakt.

Herinneringen zijn ook te vinden in haar brieven (zie archief), in preken en gebeden van haar hand, in haar reisverslagen (zie archief), etc.

Over India schreef zij meerdere 'verhalen' die gebruikt werden voor kerkdiensten, voorlichtingsbijeenkomsten, publicaties (o.a. in Vandaar).

Het 'boekje van Oma Lucie'

Gerard maakte in de maanden na haarioverlijden samen met Bjorn een 'boekje van Oma Lucie' waarmee Bjorn en zijn zusje Dewi de herinnering aan Oma levend konden houden. In zijn toespraak in de afscheidsdienst had Gerard aanwezigen opgeroepen bijdragen voor dit boekje te leveren. Enkele van deze bijdragen zijn te vinden in het onderdeel herinneringen..

Dr Lucy Dulfer Home for the Aged

In 2001/2002 werd in Hyderabad een opvanghuis voor bejaarde straatzwervers gesticht. Het huis kreeg de naam Dr Lucy Home for the Aged (afgekort LDH), als eerbetoon aan Lucie. Het huis werd opgezet door het Child Guidance Centre (CGC). Zowel CGC als LHD zijn scheppingen van Dr Ranjan Babu en zijn zoon Frank Viswanth.

Dr Lucy Dulfer Library in Calvary Counselling Centre

In 2003 werd door Mr Amun Leivon, directeur van het Calvary Counselling Centre in Manipur (Noord Oost India), een kleine Lucy Dulfer Library opgezet als onderdeel van de bibliotheek van het CCC. Gerard Dulfer doneerde enkele boeken uit de nalatenschap van Lucie.