Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

mada_1999.jpg (55303 bytes)

Bas en Mada (1999)

  

 

 

 Magdalena Victoria Djadi 1942- ....

Magdalena Victoria Djadi (roepnaam Mada) werd geboren op 13 september 1942 in Waikabubak. Zij was het tweede kind van Godlif Zacharias en Jakoba Djadi. Godlib was afkomstig van het eiland Rote, Jakoba van het eiland Savu, maar woonachtig in Waikabubak.

Jakoba was in de dertiger jaren 'anak pelihara' van Piet en Jans Luijendijk-Klapwijk. Die woonden toen nog in Waikabubak, 1 km in de richting van Waiungapu. 

Uit het huwelijk van Jakoba met Godlif werden 3 kinderen geboren:

  • Paulus Obed Zacharias (predikant)

  • Magdalena Victoria Djadi (roepnaam Mada, onderwijzeres)

  • Johana Djadi (onderwijzeres)

Enkele jaren na de oorlog vertrok Godlif naar Java en liet zijn vrouw Jakoba achter. 

Toen Jacoba eind 1950 in het ziekenhuis in Waikabubak lag zocht Jans Luijendijk-Klapwijk haar op. Jakoba vroeg aan Jans om - als zij (Jakoba) zou overlijden - een van haar kinderen te willen opvoeden. Een dag nadat ze dit gevraagd had stierf ze (23 december 1950). Jans schrok vreselijk van dit plotselinge overlijden. Wat te doen. Ze raadpleegde een Sumbanese predikant, die contact opnam met Jakoba's familie. De familie stemde toe dat Mada als pleegkind bij de familie Luijendijk in Karuni zou worden ondergebracht. 

Tot 1953 trokken Lucie en Mada op als zusjes. Ze sliepen in ��n kamer. Samen reden ze 's middags in de buurt van het huis op een fiets of een karbouw. Eigenlijk moesten ze dan - evenals vader en moeder Luijendijk - ook rusten, maar ze trokken er samen stiekem op uit. Hoewel ze nog vrij jong waren werden ze toch samen lid van het zangkoor van de kerk (zie foto). In 2002 herinnerde moeder Jans zich dat Mada weliswaar bij Lucie op de kamer sliep, maar met de 'meisjes' at en niet aan tafel met haar, haar man Piet en Lucie. Blijkbaar had Mada een status die in lag tussen een 'anak piara' en een volledig pleegkind. Moeder vroeg zich achteraf af of dat goed was, maar dacht dat het gezien de culturele overgang die Mada meemaakte misschien wel essentieel was om het zo te doen.

In de vakantie ging ze met vader en moeder Luijendijk en Lucie te paard via Waitabula naar Waimangura. Het was een zeer bochtige weg over bergen. In Waimangura was 't klimaat erg koud. Er groeiden veel naaldbomen ('cemara'). 

Toen Lucie in 1953  voor haar middelbare school opleiding naar Nederland ging Mada (noodgedwongen) terug naar haar familie. In de vakantie kwam ze later nog wel eens bij de familie Luijendijk in Lewa, toen vader daar hoofd van de Sekolah Guru Indjil was.

Als 't nodig was kreeg ze van hen ook ondersteuning. Bijvoorbeeld, toen ze belijdenis van haar geloof zou afleggen (en daarmee dus volwassen lid van de kerk werd) stuurde moeder Luijendijk haar een lap witte stof waarvan ze een passende jurk kon maken.

Na haar middelbare schoolopleiding volgde ze de onderwijzersopleiding op Sumba. Zie verder de gegevens over haar opleiding.

In 1968 vertrok ze naar Kupang op het eiland Timor. Daar behaalde ze ook haar universitaire graad (FKIP). Haar verdere carri�re in het onderwijs zou zich in Kupang afspelen, tot haar pensioen in het najaar van 2002.

In 1975 gingen Gerard en Lucie met hun gezin en Marianne Dulfer op vakantie naar Bali. Ze nodigden Mada uit om naar Bali te komen.

Op 4 november 1981 (?) trouwde ze met Stephanus Nange (geboren 19 juli 1937 op Rote). Steph was werkzaam bij de regionale overheidsdienst voor de bosbouw. Hij overleed op 7 februari 1998. Hun eerste en enige kind, Erto, werd geboren op 25 juli 1982. Hij kreeg van Gerard en Lucie een geboorte-lepel en -vork. 

In 1984 ontmoetten beide families elkaar opnieuw op Bali. 

In 1997 bezochten Gerard en Lucie, vergezeld van  Loes van der Burg-Dulfer, voor het eerst Kupang. Het was een geweldige gebeurtenis. Helaas overleed Steph het jaar daarna (7 februari 1998). Lucie reisde begin maart 1998 vanuit Makassar, waar ze aansluitend op een reis naar India Diederik en Anita bezocht, door naar Kupang. Maar ze moest haar bezoek voortijdig afbreken i.v.m. het overlijden van haar schoonmoeder Ali Dulfer-Ploeg (10 maart 1998). 

In de zomer van 1999 kwam Mada voor een bezoek naar Nederland. (Een deel van het bezoek viel samen met de aanwezigheid van dr Fernando Jacobs, de Boliviaanse counterpart van Gerard). Het was een gedenkwaardig bezoek, o.a. vanwege de zonsverduistering die we beleefden in Maastricht (zie foto's).

In februari 2001 brachten Gerard en Bastiaan tijdens hun reis door Indonesi� ook een bezoek van aan Kupang. Ze verbleven daar een week en bezochten o.a. ....... (zie foto's).

In October 2002 kwam Mada naar Nederland i.v.m. het overlijden van Lucie.

Erto volgde in de periode 1999- 2003 een management opleiding aan de Universitas Arta Wacana in Kupang.

Zie verder haar handgeschreven levensverhaal (oktober 2002) in het archief.