Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

 

 

Katwijk (1938)

Loes met Truus Frouws (1944)

Loes (2002)

 

 

 

 

 

Mej. Greeuw en Mej. Hacquibard

 

 Dulfer-Louiza Gezina (1923 - 2005)

Zij werd geboren op 8 october 1923 te Ede, als jongste dochter van Gerrit Hendrik Dulfer (1885-1967) en Yke Hieminga (1889-1972).

Loes: De kinderen werden streng opgevoed. Zondags tweemaal naar de kerk (orgelpijpen tellen!), alleen wandelen (niet fietsen!) of lezen, verder spelletjes doen en WANDELEN! (dat laatste heeft ze teveel gedaan; ze vindt fietsen nog steeds leuker! (2001)). In de puberteit zondagmiddag met haar vriendin Truus Frouws en de hond van Truus wandelen, waarna men om beurten bij de een of de ander blijft eten.

Uit de kerk (1936)

 Rie Dijksterhuis - de Nooij (2002) herinnert zich een kerkdienst in de Noorderkerk. Yke stond op en ging met Loes naar buiten. Loes stribbelde tegen, waarbij ze hardop zei "Ik hoef helemaal niet". De familie de Nooij glimlachte omdat Yke Loes gebruikte om haar eigen 'hoge nood' te camoufleren. Loes bevestigt dit verhaal.

Dochter Loes herinnert zich dat zij volgens Henk en Auk het veel makkelijker heeft, maar dat blijkt betrekkelijk. Ook voor haar zijn er duidelijke regels. Ze mag niet met Truus Frouws naar de film, hoewel Moeder Frouws in de filmkeuringscommissie zit.

Ook moet ze een afspraak met een vriendinnetje om op zondagmiddag te gaan fietsen afzeggen. Haar argument dat ze �s zondags ook op de fiets naar de Noorderkerk gaan levert niets op. Het maakt een groot verschil of je naar het Godshuis gaat of gewoon fietsen.

Bij haar (geringe!) protest aangaande geloofszaken werd door haar ouders verwezen naar 'de Bijbel van kaft tot kaft'.

Loes kwam graag in gezinnen waar meer kinderen waren: Peereboom, Frouws, van Tuinen.

 Ze is 'zingend geboren'. Ze was lid van een kinderkoor, kreeg een aantal jaren orgelles (later pianoles) van Willem Weijland. Ze heeft later veel gezongen, in verschillende plaatsen (Toonkunst, Christelijke Oratorium Vereniging). De basis daarvoor werd gelegd thuis en bij het kinderkoor.

Ze was op jeugdige leeftijd al lid van de gymnastiekvereniging DOK (Door Oefening Kracht) in Ede. Zie foto's.

Er was geen sprake van seksuele opvoeding. Loes herinnert zich dat ze een keer spelend met Truus Frouws hoorde vertellen dat een bepaalde �buurvrouw� een kind gekregen had. Dat leek hen onmogelijk want ze hadden haar de vorige dag nog blakend van gezondheid zien rondlopen. Ze wisten uit ervaring dat bij het krijgen van een kind een vrouw �ziek was�, want die lag dan altijd in bed. De �buurvrouw� was niet ziek, dus �

Ook een vraag aan tafel naar de betekenis van het woord �voorhuid� voorkomend in een Bijbellezing aan tafel leverde geen uitleg op, maar een wat lacherige reactie. Loes dacht aan voorhoofd.

Opleiding

Loes gaat naar de protestantse lagere Parkschool aan (een klein, doodlopend zijweggetje van) de Parkweg te Ede. Hoofd: de heer van Hoek. Ze slaat de eerste klas over. Na de lagere school gaat ze naar de vierjarige ULO in Ede. Daarna volgt ze omdat ze te jong is voor de lerarenopleiding eerst een tweejarige huishoudkundige vooropleiding in Arnhem. Daarna een vierjarige leraressenopleiding in Amersfoort. Eerst per trein heen en weer. In de oorlogstijd is ze in de kost bij Mw de Boer (weduwe met dochters Jellie en Bep) in de W. van Mechelenstraat 7 te Amersfoort (volgens persoonsbewijs van october 1942 tot april 1944). De enige mannelijke kostganger, Herman, een jonge politieagent, heeft veel te stellen met de jonge vrouwelijke kostgangers, maar wordt in bescherming genomen door Mw de Boer.

Huishoudkundigen 1a            

Vriendinnen

Lies van Tuinen, dochter van Gees en Piet van Tuinen. Piet was leraar Duits aan de ULO-school. Loes was niet zo dol op hem. Hij was ook nogal streng. Tijdens het Bijbellezen haalde hij 'grapjes' uit. Bijvoorbeeld. door te lezen '... noch uw os, noch uw ezel, noch uw sigarendoos, noch iets dat van uw naaste is' om te testen of Lies en Loes wel goed op letten tijdens het lezen. 

Karakter

Ze had een vreselijke hekel aan haar sproeten. Gebruikte creme om er iets aan te doen. Toen Henk een close-up foto van haar maakte was ze boos. Henk vond de foto prachtig, zij vreselijk. Later vernietigde ze de foto.

Werk/loopbaan

Als Loes geslaagd is voor het eindexamen van de leraressen-opleiding in Amersfoort wordt ze in mei 1944 lerares huishoudkunde bij de Openbare Huishoudschool in Nijmegen. In september 1944 wordt de oorlogssituatie precair. Ze vlucht uit Nijmegen naar haar ouders in Ede. Bij aankomst in Ede meldt ze zich als vrijwilligster bij het Bureau Afvoer Bevolking (zorg voor de opvang van vluchtelingen uit het oorlogsgebied). Daarna werkt ze als verpleegkundige hulp in het nood-ziekenhuis Buitenzorg. Zie verder haar oorlogservaringen.

Na de oorlog keert ze eerst terug naar Nijmegen, maar neemt in het najaar een baan als lerares aan de huishoudschool in Leeuwarden aan. Na deze baan als lerares Acte N7 in Leeuwarden (1945-1951) wordt ze adjunct directrice in Amsterdam (1951-1953?) en daarna in Den Haag (1953-1958). Tenslotte wordt ze directrice in Leeuwarden (1958-1960).

Een van de onderwijskundige inzichten was "leringen strekken, voorbeelden wekken".

De positie van de vrouw liet in die tijd veel te wensen over. Loes was woedend dat zij als vrouw 15% meer ziektekostenpremie moest betalen.

Na haar huwelijk (zie hieronder) is ze nog enige tijd part-time lerares in Haarlem, Amsterdam, en Den Haag.

Daarnaast schrijft ze - samen met E. (Liesbeth) Munnik (e.a.) - een boek over Warenkennis en Wasbehandeling.

Huwelijk

Op 14 april 1960 trouwde Loes met Jacob Hendrik van der Burg (roepnaam Jaap), die ze had leren kennen bij haar zus en zwager Aukje en Louis. Jaap was directeur van de Plantsoen- en Reinigingsdienst te Velsen.
Jaap was geboren op 28 maart 1911 te Vlaardingen. Zijn ouders waren Martinus van der Burg (geb. 18 december 1885) en Aafje Küchler (geboren 11 mei 1886).

Jaap trouwde op 16 februari 1938 te Ridderkerk met Wilhelmina Johanna Somsen (geboren 26 juni 1914 te Ridderkerk). Haar vader Gezinus Somsen was geboren in Aalten; haar moeder Gertrui van Driel in Hoofddorp.

Uit Jaap's eerste huwelijk werden 4 kinderen geboren:

  • Aafje Catherina; geb. 20 februari 1940 te Ridderkerk
  • Martinus; geboren 3 juli 1942 te Velsen
  • Geertruida; geboren 25 december 1944 te Velsen
  • Grada; geboren 20 juli 1948 te Velsen

.................

Ooit was Loes met Jaap op bezoek in Oslo. Ze zagen een interessant roze volksfeest. Loes ging kijken en maakte foto's. Later vertelde ze dit aan haar kleinzoon ... Het bleek een homohappening te zijn. Grote hilariteit.