Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie


   

 

Yke Hieminga (1889-1972)

Zij werd geboren op 7 maart 1889 te Almenum (gemeente Barradeel), als 5de kind van Ulbes Jans Hieminga (1850-1929), boer in Almenum bij Harlingen, en Aukje Abma (1854-1935). 

Zij ging naar de lagere school en werkte daarna op de boerderij.

Op de ijsbaan in Harlingen leerde ze Gerrit Hendrik Dulfer kennen. Zij trouwden op 25 mei 1911 in Almenum. Zij kregen 3 kinderen, Henk (1912), Auk (1914), en Loes (1923). Zie info.

Yke was een spontane en hartelijke vrouw, die goed kon zingen en 'toneelspelen'. Zie karakterbeschijving

Yke Hieminga overleed op 12 november 1972 te Ede (Jes. 49:16). Zie overlijdensbericht en In memoriam.

Hieronder enige informatie over de ouders en de broers en zusters van Yke. Zie info.

Familie van Yke Hieminga

Ulbe Jans Hieminga
Geboren: 28 april 1850 te Hydaard/Hennaarderadeel 
Overleden:16 april 1929 te Huizum

Aukje Fokje? Abma 
Geboren: 30 maart 1854 te Wymbritseradeel 
Overleden: 26 januari 1935 te Oosthem

Zij trouwden op 11 mei 1878 te Wymbritseradeel

Voor meer informatie over de familie, zie hieminga_yke_familie