Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

De vier Aukjes

Pepermuntdoosje van
Ulbe Jans Hieminga
(via Loes Dulfer)

Ulbe en Aukje Hieminga in Huizum

Oma Hieminga in Nyesyl


Aukje Dulfer_Eppinga
(voor de oorlog)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabaksdoos van Jan Ulbes Hieminga gedateerd 1832

 

Geboortelepel

Buitenste inscriptie op achterkant:
Jan Ulbes Hieminga is gebooren de 25 July 1810 morgens 8 uur.

Daarbinnen de tweede inscriptie:
Ulbe Jans Hieminga is gebooren den 28ste April 1850.

 

 

 

Yke_Hieminga_familie

Ouders van Yke Hieminga

Ulbe Jans Hieminga

Geboren op 28 april 1850 te Hydaard/Hennaarderadeel

Overleden op 16 april 1929 te Huizum

Aukje Fokje? Abma 

Geboren op 30 maart 1854 te Wymbr.deel (acte 71)

Overleden op 26 januari 1935 te Oosthem

Getrouwd op 11 mei 1878 te Wymbritseradeel (acte 35) 

Vader Ulbe (1850-1929) was boer te Spannum. Gerard kreeg in 2002 van Loes van der Burg-Dulfer een pepermuntdoosje(zie foto links) dat eigendom geweest is van Ulbe Jans.

Ouders Ulbe en Aukje verhuisden later van de 'grote' boerderij 'De Bult' (Auk: zoiets als 'koelenbult'?) in Harlingen naar de kleine boerderij in Harlingen aan de grote weg bij het spoor. 

De Kleine Boerderij in Harlingen

Omstreeks 1924 verhuisden ze naar Nieuwe Schrans 8 in Huizum (bij Leeuwarden), waar Ulbe in 1929 overleed.

 

Nieuwe Schrans 8

Op 12 april 1929, vier dagen voor het overlijden van vader Ulbe, stuurde moeder (?) onderstaande kaart naar schoonzoon Gerrit Dulfer en dochter Yke in Ede.

 

 

De tekst op de briefkaart luidt:  

"Als u nog eens bij vader zien wil Hendrik het gaat naar einde geloof wij.
Met haast.
Groeten.
Uw ouders"

N.B. Ulbe en Aukje spraken onderling vermoedelijk Fries. Dat zou verklaren waarom het Nederlands zo gebrekkig is. Anderzijds, ook de naam Dulfer is verkeerd gespeld.

Het is overigens ook interessant te zien hoe eenvoudig de gebruikte adressering was. In Ede was opzichter Dulfer toch wel bekend; het was niet nodig het huisadres aan de Stationsweg te vermelden.

Kleindochter Aukje Dulfer (geboren 1914) herinnert zich de begrafenis van Opa Hieminga. De meisjes moesten -tot onderling vermaak in het rijtuig- een zwarte sluier dragen. Aukje combineerde die sluier met een baret.  

In de herinnering van kleindochter Loes (2002) was Opa Hieminga geen aardige grootvader. Toen moeder Yke en Loes op bezoek kwamen en in de kamer samen 'jan huigen in de ton' deden werd grootvader boos.

Oma Hieminga-Abma was klein van stuk. Toen grootmoeder -tijdens een bezoek in Ede- Loes een keer  van school ophaalde moest Loes naast haar in de goot lopen opdat Oma (die op het trottoir) liep wat groter leek.

Aukje Abma verhuisde na het overlijden van haar man naar een huisje naast haar dochter Tjits in Nyesyl (kerkelijk Oosthem). Gerrit en Tjits Grondsma hadden daar een kaashandel (export). Zie foto hieronder.

Kaaspakhuis en woonhuis in Nyesyl

Aukje Abma overleed in 1935. Kleindochter Loes (geboren 1923) mocht niet mee naar de begrafenis. Ze werd te jong bevonden en bracht de dag van de begrafenis door bij de familie Peereboom, vrienden van haar ouders. Hannie Peereboom had kommentaar op de zwarte strik die Loes in haar haar droeg. Loes droeg die zeker in verband met de begrafenis van haar grootmoeder. Loes ontkende dat met de opmerking dat ze wel meer een zwarte strik droeg.

Voor overzicht van de familie zie de groepsfoto van het Gouden Huwelijksfeest op 5 (of 11) mei 1928 in Leeuwarden.

Noot: 

* Grootvader Jan Ulbes Hieminga werd geboren op 25 juli 1810 (zie geboortelepel en tabaksdoos uit 1832). Volgens acte 71. Was getrouwd met Trijntje Ulbes Hoekstra. Wonend te Winsum (Baarderadeel).

Achterkant van geboortelepel met inscriptie.

* Overgrootvader Ulbe Jans Hieminga

* Ouders van Aukje Abma: Klaas Ruurd Abma en Hylke Groeneveld (zie acte 71)

Broers en zusters van Yke Hieminga

Tr. (Trijn)

1879 -  

Getrouwd: 25 mei 1905

Anne van der Meulen 

1881? - ..

Kinderen: Douwe, Ulbe en Timo

Jan Ulbes (Jan)

1880 -

Getrouwd:25 mei 1905

Jacoba Adriana (Coba) de Boer

Kinderen: Corrie, Aukje, Minke, en Tine

Tj. (Tjits)

6 jan 1883 - 19 apr 1962 (Oosthem)

Getrouwd:25 mei 1905

Gerrit W. Grondsma

16 mrt 1881 (Oosthem) - 7 oct 1938 (Oosthem)

Kinderen: Aukje en Willem

Timo  

Yke

1889 - 1972

Getrouwd:25 mei 1911

Gerrit Hendrik Dulfer

Kinderen: Henk, Aukje en Loes

Levenloos kind

1895

Tweeling

 

Blijkens een adressering was Jan Hieminga op 18 april 1912 woonachtig op het adres 'Bleek, Harlingen".

Neven en nichten

Kinderen van Anne en Trijn van der Meulen

Ulbe van der Meulen (geb. 2-6-1907; ovl 1995) werd arts. Getrouwd met Henka Bus op 25-8-1936. Heel aardige lui. Helaas kinderloos gebleven. Adopteerden later twee jongens.

Douwe van der Meulen was vreemd. Had theologie opleiding gevolgd. Durfde niet voor zijn rode haar uit te komen en maakte het -toen hij uit preken ging- met schoensmeer zwart. Begon later een assurantiekantoor in Groningen. Dit werd na zijn overlijden overgenomen door P.A. Zandt in Haren.

Timo van der Meulen kwam in de oorlog om in duitse gevangenschap.

Noot: Hun vader Anne van der Meulen had als een van de eersten telefoon (via telefoniste). Hij was zo streng in de leer dat hij op zondag geen gebruik maakte van de telefoon. Ook schoor hij zich op zaterdagavond.

Kinderen van Gerrit en Tjits Grondsma

Aukje Grondsma trouwde met Ruurd Feitsma (5 kinderen) Ruurd overleden 17-2-1990

Willem Grondsma trouwde met Akke Bruinsma. Zoon Folkert (overleden 20-12-2000 zie advertentie) was organist.

Vader Gerrit was kaashandelaar in Oosthem. Moeder Tjits Grondsma-Hieminga speelde kerkorgel.

Nine Grondsma, zus van Gerrit, trouwde met Koos Flach. Zonen Andre, Gerrit en Coen. Dochters: Hotske (geb. 10-8-1917; getrouwd Hakkie Branderhorst), Willie en Hilda. Zij hadden een drukkerij in Sneek. ?Willy?

Na overlijden van haar man hertrouwde Moeder Tjits Hieminga met G.H. de Jong (zie foto's van grafstenen)

Kinderen van Jan en Koba Hieminga

Corrie Hieminga trouwde met Piet Deijs (later naar Canada)

Aukje Hieminga trouwde met Hendrik van Loon (Haren of Helpman); Aukje overleed 11-11-2000 te Groningen (zie advertentie).

Minke Hiemenga (geb  17-9- ..) trouwde met Piet Kroeze. 

Tine Hieminga trouwde met .. van Es, politieman in Rotterdam. Woonde later in het Gooi.

Vader Jan Hieminga was boer in Harlingen

(Een zus van Koba de Boer trouwde met ... Zuidema, zij was de moeder van Koen, Sytze, etc Zuidema)

Fokje Hieminga, zus van Ulbe Hieminga, trouwde met Leendert Feitsma. Zij woonden te Wommels en kregen drie kinderen: Tine (die met .. Hellema trouwde), Tjits (die ongetrouwd bleef) en Ruurd (die met Gre Terpstra trouwde). Zij hadden een kaashandel in Wommels.

Tjits Feitsma zorgde in Wommels voor haar ouders Leendert & Fokje Feitsma. 

Tine trouwde met Sytze Hellema. Zonen: Duco en Leendert, die beide makelaar werden. Dochter: Fokje.