Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

Harlingen heeft zich niet -zoals bijvoorbeeld Bolsward- gevormd uit een kerkterp en een handelsnederzetting langs dijk en waterloop,  maar uit een kerkterp  die Almenum heette. 

Almenum was tot ver in de zeventiende eeuw een zelfstandig dorp in Barradeel. Toen Almenum al meer dan een eeuw binnen de verdedigingswallen van Harlingen was opgenomen, werd door grenswijziging in 1684 de eenwording pas geformaliseerd. 

(bron: www.oud-harlingen.demon.nl/index.html )