Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

Amsterdams kerkblad 1985   

Voordracht in Muiden (1985)

bijeenkomst_velsen.jpg (42682 bytes)

Kerkblad Velsen Zuid (1999)

kerken-in-actie_nieuws_mei-1998.jpg (180543 bytes)

Kerken in Actie Nieuws mei 1998

inauguration_school_building_Dornakal.jpg (322397 bytes)

St Paul Boarding Home

 

Luijendijk - Lucia Maria (1940 - 2002)

Loopbaan:

Secretaris ZWD (1985-2000)

Van 1 juni 1985 tot 1 november 2000 Azi� secretaris Zending en Werelddiakonaat (ZWD) van ; in de periode 1985 - 1999 in dienst van de Gereformeerde Kerken (kantoor in Leusden), daarna in dienst van de Samen-op-Weg kerken (kantoor in Utrecht). In Centraal Weekblad en diverse kerkbladen werd deze belangrijke gebeurtenis gemeld. Zie functieomschrijving.

Haar eerste arbeidsovereenkomst per 1 juni 1985 betrof een werktijdfactor van 40%, in 1987 uitgebreid naar 45% ter compensatie van haar buitenlandse reizen. 

Per 1 juni 1988 werd haar werktijd opnieuw uitgebreid; nu naar 80%. Zij kreeg een 35% extra aanstelling i.v.m. vervanging - wegens ziekte - van mevrouw Bep Boekestijn (secretaris Java-Sumatra). 

Per 1 augustus 1992 werd haar werktijd op eigen verzoek terug gebracht naar 60%.

CZWD-Azie staf 1992

Vlnr: Adri Grasman, Mimi Mulder, Bep Boekestijn, Lucie Dulfer, Wim van Halsema, Ad Mook, en Dini van der Moolen

In het kader van haar werk bracht zij jaarlijks tenminste eenmaal een werkbezoek aan Zuid-Azi� (m.n. India), en -gedurende de vervanging van Bep Boekestijn- naar Indonesia.

Op het thuisfront bracht deze baan - in het verlengde van het vroegere vrijwilligerswerk - veel informatieoverdracht naar en bevordering van de bewustwording van de kerkelijke achterban voor ZWO (met name het moeilijke begrip Ontwikkelingssamenwerking, in de zin van verandering in Nederland) met zich mee. Dus, regelmatig 's avonds en op zondag op pad om kerkelijke groepen en commissies toe te spreken of in kerkdiensten op te treden. Zoals - door bemiddeling van Loes van der Burg-Dulfer - in Velzen Zuid in oktober 1999.

Ook publiciteit kreeg haar aandacht. Ze was jarenlang lid van de redactie van het maandblad Vandaar, betrokken bij het maken van zogenaamde 'projectmappen' voor de lokale gemeenten/ZWO-commissies, en ander publicatiemateriaal (zie bijvoorbeeld Kerken in Actie Nieuws mei 1998 met de titel 'Armoede in India, Uitdaging aan de kerken'.. 

Daarnaast was zij adviseur van haar 'baas' en goede vriend Ad Mook bij het vormgeven van de Azi� sectie. Gezamenlijk zetten zij zich in voor de integratie van het werk van Zending en Werelddiakonaat (zie uitnodiging voor 10 jarig ambtsjubileum in 1995).

Het werk in India bracht vele, door Lucie niet gewenste, maar vaak onvermijdelijke plichtplegingen met zich mee. Zoals het leggen van een eerste steen voor een nieuw gebouw en het luisteren naar toespraken bij de ingebruikstelling van zo'n gebouw. Bijvoorbeeld, voor een nieuw studentenverblijf voor St Paul Boarding Home in het bisdom Dornakal (zie links). De inhoud van dergelijke toespraken was haar soms een doorn in het oog.

Lucie had een aantal zeer goede vrienden in India. Allereerst natuurlijk Gabriele Dietrich en Basa Wielenga. Daarnaast mensen als de theoloog en kunstenaar Dr Solomon Raj. Van hem hebben wij ook enkele kunstwerken in huis.

.... Amity Foundation in Nanjing (China) ....

Op 25 mei 2000 nam ze officieel afscheid. Op dezelfde dag vierde haar chef en vriend Ad Mook zijn 25 jarig ambtsjubileum.

 

Geknipt silhouet

Dr Lucy Home for the Aged

In 2002, Mr Frank Viswanth van de organisatie CARDS weten dat zij een huis voor dakloze bejaarden hadden opgezet en dat de naam Dr Lucy Home for the Aged gegeven. Lucie was een beetje upset, omdat de suggestie gewekt werd dat haar naam gebruikt was vanwege de buitengewone zelfopoffering in de zorg voor haar moeder. Ze zou haar baan opgezegd hebben om voor haar moeder te zorgen (terwijl alleen een van ons thuis bleef als de ander op reis ging). Hoe dan ook, ze werd gevraagd om een 'short history of her life' te schrijven, die door de lokale organisatie gebruikt kan worden voor het maken van een leaflet waarmee men donaties wil verzamelen voor de instandhouding van dit Home.