Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

Amsterdams kerkblad 1985   

 

 

 

Luijendijk - Lucia Maria (1940 - 2002)

Arts (1967-1983)

Na haar artsexamen in Oktober 1967 was ze een klein jaar als arts-assistent werkzaam op de afdeling Dermatologie van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. 

In de Indonesische periode (1971-1976) wrkte ze als vrijwilliger op de afdeling pathologische anatomie van de Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Na terugkeer in Nederland werkte ze als uurdocent anatomie/fysiologie aan de opleiding Ziekenverzorging in het Verpleeghuis "Hogewey" te Weesp  (mei 1977 tot augustus 1980). Ze was daar tevens keuringsarts. Later was zij nog enige tijd docent aan de Ziekenhuisopleiding Gooi-Noord. 

Voor details, zie loopbaan-arts.

Vrijwilliger (1971-1985)

Tijdens de periode 1971-1976 was ze op verzoek van  het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken (Ds Eri van Dijk) ADB-vertegenwoordiger in het Bestuur van de Stichting Diakonia Umum in Yogyakarta. Deze stichting zette zich vooral in voor de politieke gevangenen, die na de 'coup' (1968) in grote aantallen in 'concentratiekampen' gevangen zaten.

Na terugkeer in Nederland was zij als vrijwilliger in vele functies werkzaam op het gebied van zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking; voor details zie loopbaan-vrijwilliger en luijendijk_lucie_maatschappelijk

Op basis van haar capaciteiten, ervaring en betrokkenheid solliciteerde zij in 1985 naar de functie Azi� secretaris Zending en Werelddiakonaat. 

Secretaris ZWD (1985-2000)

Van 1 juni 1985 tot 1 november 2000 was ze Azi� secretaris Zending en Werelddiakonaat (ZWD) van ; in de periode 1985 - 1999 in dienst van de Gereformeerde Kerken (kantoor in Leusden), daarna in dienst van de Samen-op-Weg kerken (kantoor in Utrecht). 

In het kader van haar werk bracht zij jaarlijks tenminste eenmaal een werkbezoek aan Zuid-Azi� (m.n. India), en -gedurende de vervanging van Bep Boekestijn- naar Indonesia.

Op het thuisfront bracht deze baan - in het verlengde van het vroegere vrijwilligerswerk - veel informatieoverdracht naar en bevordering van de bewustwording van de kerkelijke achterban met zich mee. 

Voor meer details over haar werk, zie loopbaan-ZWD.

Afscheid ZWD (2000)

Op 25 mei 2000 nam ze officieel afscheid. Op dezelfde dag vierde haar chef en vriend Ad Mook zijn 25 jarig ambtsjubileum.

In de Amersfoortse Courant stond op 10 februari 2001 een interview met haar onder de titel "Overal of juist nergens thuis" (zie kopie in familiearchief). Ze vertelde daarin over haar werk en betrokkenheid bij India .