Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

Akte van bekwaamheid 1926

Per trein naar Rotterdam

Elke dag ging Jans met de trein van Berkel naar school in Rotterdam. De eerste elektrische trein in Nederland van Rotterdam Hofplein naar Den Haag/Scheveningen! 's Middags mocht ze wat eerder van school weg om de stoptrein van 17.00 naar Berkel Rodenwijs te halen. De volgende trein ging pas om 19.00 uur. De tocht van school naar station Hofplein liep o.a. via de Botersloot. Daar klom ze eens achterop een paard en wagen van de expediteur van Gend en Loos. Zoek foto. Op 1 october 1908 werd de dienst met elektrische treinen geopend op het baanvak Rotterdam-Pijnacker-Den Haag-Scheveningen. Het baanvak werd geexploiteerd door de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij. In 1923 was het baanvak Den Haag-Leiden gereed. Pas in 1928 was het gehele baanvak Rotterdam-Amsterdam geelectrificeerd. (zie: Honderd jaar Spoorwegen in Nederland, 1939; ook enkele foto's) Zoek foto van station Berkel, dat vlakbij de Klapwijkseweg lag. In juli 2000 vertelde Jans dat ineens de volgende gebeurtenis boven gekomen was (ze had die tot dan toe helemaal vergeten.) De eerste elektrische trein in Nederland liep van Rotterdam (Hofplein) naar Den Haag (CS?). Deze trein kwam langs Berkel en Rodenrijs. Moeder ging elke dag met deze trein naar de Kweekschool in Rotterdam. Op een dag wil ze in Berkel het spoor oversteken om naar de stoptrein te gaan, maar moest - staande tussen de rails op het andere spoor - wachten tot deze trein gepasseerd was en bij het perron stopte. Inmiddels kwam echter vanuit de richting Rotterdam de sneltrein aan. Gelukkig zag de treinbestuurder haar staan en remde. Enkele dagen later kwam een delegatie van het NS Hoofdkantoor in Utrecht thuis langs. Toen uit het 'verhoor' bleek wat er gebeurd was en dat er geen sprake was van boze opzet, e.d. werd de zaak verder gesloten.   

 

 

 Klapwijk_Jans (1908-2004)

School/opleiding

In 1914 ging Jans naar de lagere school in Berkel. Heer In't Veld was onderwijzer op de lagere school in Berkel. Piet en Jans kwamen hem in 1932 nog tegen in Solo (Java). Hij was daar opleider van onderwijzers.

Lagere school in Berkel
achterste rij, 2e van links: Jans

Tussen de middag mochten de kinderen om de 3 weken eten bij Opa (die alleen woonde met zijn dochter Alida, die op latere leeftijd trouwde met een jongen van 23 jaar), tante ..., en Tante Mien Klapwijk (de vrouw van de manufacturier Piet Klapwijk).

Kweekschool (opleiding tot onderwijzeres)

In 1921 ging ze op 13-jarige leeftijd naar de vierjarige Kweekschool met de Bijbel aan het Haringvliet 48 te Rotterdam, dicht bij het hoge Witte Huis. De hoofdonderwijzer had dit aangeraden. Zus Teuntje, de vierde uit het gezin (1900?), was ook op deze zelfde school geweest. De heer H.J. van Wijlen was hoofd van de Kweekschool in Rotterdam.

Omdat Jans na de opleiding van vier jaar pas 17 jaar was moest ze een jaar wachten, want je mocht pas examen doen als je 18 jaar was (1925). Ze kreeg daarom extra lessen, o.a. in de franse taal. Leraren: heer Muiderman (aardrijkskunde), heer Derksen (frans), heer Wortman (engels). Piet Luijendijk stond haar een enkele keer op te wachten als hij - om een of andere (verzonnen) reden - in de buurt moest zijn.

 

Diploma 1926

In 1926 deed ze kweekschoolexamen. Zie Diploma Gereformeerde Kweekschool en de Akte van bekwaamheid als onderwijzeres.

Op 28 februari 1993 zie Jans: Vader Klapwijk was een bijzonder man. Teun en Jans mochten naar de kweekschool en zoon Piet (de latere predikant) naar het gymnasium. Een neef van Jans vond dat maar niets en zei laatdunkend tegen Jans: steek je haar op en ga dienen. Naar de kweekschool gaan was in zijn visie 'trotsigheid'.

Op school werd ze soms door medeleerlingen behandeld als 't boertje van buuten'. In Augustus 2001 zie ze daar over: Op de eerste verdieping van het gebouw zag je aan de achterkant het (inmiddels verdwenen) Maas station en een 'brug' naar het zuiden over het Haringvliet. Toen een keer een boer met koeien langs kwam zei een medeleerling van Jans: 'Daar gaat familie van je'. Jans kwam per slot van het platteland.

Koloniale School in Den Haag

Tijdens de voorbereiding voor uitzending naar Indi�, als partner van Pieter Johan Luijendijk, volgde Jans een opleiding van 3 maanden aan de Koloniale School in Den Haag (september-november 1931). Het was een opleiding voor meisjes die naar Indi� gingen om daar te trouwen met een planter, etc. Een Javaanse kokki gaf er kookles. Ze kreeg ongeveer 10-12 uur per week les in de Maleise taal. Verder kreeg ze voorlichting over �

Op 16 februari 1932 getrouwd met Pieter Johan Luijendijk, geboren te Enschede op 26 juli 1907. (zie akte uitgegeven 12 Mei 1955)[1]. Daarna naar Indi� in dienst van de Soemba zending.  

Eerste 'baan' 

Toen kort de eerste vrouw van haar broer Arie overleed bood Jans (die inmiddels een baantje als onderwijzeres in Pijnacker had) aan om voor zijn kinderen te komen zorgen: "Ik kan je helpen". Arie: " Dat kan ik niet betalen". Jans: " Dat hoeft ook niet". Als Arie 's avonds naar een vergadering ging bleef zij (met moeite) wakker, liggend voor de kachel. Ze wilde niet dat Arie zou denken dat het te zwaar voor haar was. De oudste twee zonen zaten op de lagere school. Dochter Jannie was nog klein.

Jans' moeder was zo blij met haar bereidheid om Arie te helpen dat ze zei: 'als jij dat gaat doen mag Piet (Luijendijk) hier komen'. Dat was heel wat, want het was in die tijd onmogelijk dat twee geliefden onder ��n dak zouden verkeren.

[1] Omdat veel offici�le documenten tijdens de japanse bezetting waren verloren gegaan moesten na terugkeer in Nederland vervangende documenten verkregen worden. Bijvoorbeeld geboortebewijs, bewijs huwelijksbevestiging, etc