Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

Pieter Johan Luijendijk (1946)   

 

Piet werd geboren te Enschede op 26 juli 1907 als zoon van Gerrit Luijendijk (1887-1965) en Lucia Maria de Geus (1876-1947). Blijkens een brief van zijn vader Gerrit aan diens moeder werd hij vernoemd naar zijn beide grootvaders. Zie verder gegevens over de familie Luijendijk en de Geus.

Hij bezocht het gymnasium in Apeldoorn en studeerde daarna theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (meer info over opleiding). Na zijn afstuderen in 1931 (?) (duplicaat diploma uit 1946) kreeg hij op eigen aandringen een bescheiden voorbereiding, die op Sumba werd voortgezet (meer info).

Tijdens zijn studie kwam hij in contact met zijn a.s. vrouw Jannetje Klapwijk uit Berkel (meer info). Ook zij kreeg een bescheiden voorbereiding op uitzending naar Indië (meer info). Zij trouwden in 1932 in Berkel.

In 1932 vertrokken zij naar het eiland Sumba (vroeger Soemba geheten) in Oost Indonesië (toen Nederlands Oost Indië). Het was het begin van een levenslange betrokkenheid en inzet voor de zending (zie beknopt overzicht) en voor Sumba. De eerste periode 1932-1942 was hij - na een taal- en cultuurstudie bij Onvlee - in West Sumba werkzaam als missionair predikant met als standplaats Waikabubak/Anakalang. (zie overzicht voor meer info).

In 1940 verhuisden ze naar Oost Sumba. In Waingapu werd hun dochter Lucia Maria geboren.

Het gezin bracht de Japanse bezettingstijd 1942-1945 gescheiden door in twee kampen op Sulawesi (vroeger Celebes). Na de bevrijding moesten ze i.v.m. ziekte van Piet nog lange tijd in Makassar (en daarna enkele maanden in Batavia/Jakarta) verblijven. Daardoor kwamen we pas in juni 1946 in Nederland terug. Voor informatie over de oorlogstijd zie luijendijk_klapwijk_oorlog.htm.

In 1948 gingen ze weer naar Sumba terug; eerst Piet, enkele maanden later Jans en Lucie. Piet werkte opnieuw als zendingspredikant in West Sumba (Waikabubak) en als docent aan de Opleidingsschool voor 'Guru Indjil' in Karuni. Medio 1953 keerden ze voor een verlofperiode naar Nederland terug, omdat Lucie naar de middelbare school moest. Zij kreeg onderdak bij de familie Berg in Boskoop (later Emmen). Zie overzicht 1948-1953.

In maart 1954 keerden Piet en Jans naar Sumba terug. Piet werd opnieuw docent aan de Theologische Opleidingsschool (TOS) in Karuni (West Sumba). Op deze school werden godsdienstleraren (Guru Indjil) opgeleid. Het was een soort kaderopleiding. De studenten, sommigen reeds getrouwd, kregen niet alleen een theologische en pastorale opleiding, maar bijv. ook enige gezondheidskunde en landbouwpraktijk en later zelfs wat elementaire plattelandsontwikkeling. In 1959 keerden Piet en Jans 'definitief' naar Nederland terug. Zie overzicht 1954-1959.

Piet ging in 1960 met emeritaat (pensioen). Maar in datzelfde jaar werd hij aangesteld als secretaris van de Soemba Zending (zie overzicht over betrokkenheid bij de zending)

Ondanks zijn 'emiritaat' volgden in de zestiger jaren opnieuw twee uitzendingen naar Sumba. Beide keren (maart 1964 - maart 1965 en februari 1966 - augustus 1969) betrof het een uitzending als docent aan de Theologische Opleidingsschool (TOS), die inmiddels verplaatst was van Karuni (West Sumba) naar Lewa (midden Sumba). Het laatste verblijf werd onderbroken door een korte verlofperiode om het huwelijk van hun dochter Lucie bij te wonen (1967). Het laatste deel van hun verblijf op Sumba werd overschaduwd door het hartinfarct dat Piet op 12 december 1968 trof.

Ook na de definitieve terugkeer bleef zijn leven (en dat van zijn vrouw Jans) in het teken staan van betrokkenheid bij en dienst aan Sumba. Zo was Piet vele jaren lang de assistent van Prof. Lou Onvlee bij het gereedmaken van publicaties in en over de Sumbanese talen, waaronder het Kamberaas-Nederlands woordenboek (zie lijst publicaties).

Piet Luijendijk overleed op 23 februari 1985 in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Hij was daar opgenomen voor behandeling aan een verwijding van de aorta. 's Avonds onverwacht overleden nadat eerder op de dag een hartkatheterisatie was uitgevoerd.