Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

5 augustus 1928

 

16 februari 1932

 

50 jaar getrouwd

 

Lucie, Payeti (februari 1941)

 

Piet Luijendijk en Jans Klapwijk

VERKERING-VERLOVING-GETROUWD

Verkering

Jans' oudere zus Teun Klapwijk was bevriend met de oudste dochter Nees van oom Jaap Luijendijk (vader van Mieke Wieske) in Maasland. Jaap was een broer van Gerrit Luijendijk. Jaap had ook een manufacturenzaak. Zijn dochter Nees werkte in Berkel bij een oom van Jans, manufacturier Piet Klapwijk in de Kerkstraat. Teun nodigde Jans uit om mee te gaan naar Maasland (16 jaar? Jans was al op de kweekschool). Daar was Piet omdat hij alle vakanties bij Oom Jaap doorbracht (want zijn ouders zaten in Indonesi�).

Jans en PJ correspondeerden via zus Jo (van Jaap). PJ kwam soms stiekem naar Rotterdam om Jans af te halen. Soms deed hij het voorkomen of hij zijn ouders (die in Indi�) waren bij een familiefeestelijkheid moest representeren. Hij gebruikte dat als mogelijkheid om naar Rotterdam te gaan en stond haar dan bij de school onverwacht op te wachten. Eens sprak een leraar een ander meisje (die hij met Jans verwarde) aan op het feit dat ze met een jongen liep.

Piet mocht begin 1926? met gratis reis naar Bandung, omdat hij vroeger niet met zijn ouders meegegaan was. Jans herinnert zich nog dat hij afscheid nam. Hij bezocht tijdens zijn reis ook Yogya en Solo.

Verloving

Gerrit zei tijdens het bezoek PJ aan Indi� dat hij gek was om zich niet te verloven. Na terugkeer had Piet meteen een gesprek met Vader Klapwijk. Piet kwam al zoveel over de vloer bij de familie Klapwijk dat vader Klapwijk het gesprek eigenlijk overbodig vond. Natuurlijk was het goed. De verloving viel op 28 juli 1926. (Piet wou beslist 19 jaar zijn alvorens zich te verloven). Toen stond voor PJ al vast dat hij naar de zending wilde. Jans aanvaardde dat.

Huwelijk

Getrouwd 16 februari 1932 (de verjaardag van Piet's moeder) in Berkel. Zie ondertrouwkaart. De kerkdienst werd geleid door Ds J. Koelewijn, vader van Sjoer Koelewijn, de vrouw van Piet Klapwijk (broer van Jans, ook Gereformeerd predikant, studiegenoot van Piet Luijendijk). Trouwtekst: Psalm 33 vers 22 "Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op u hopen". Moeder schreef in een brief aan Lucie (29-01-1957): " Ik herinner me van de preek, eerlijk gezegd, niet veel. Ik zat voortdurend in spanning omdat Oma er bij was en het niet zeker was of ze 't wel kon volhouden. Ik zag haar gezicht steeds roder worden. Er was een speciale stoel voor haar neergezet omdat ze anders niet goed zat, maar die was zo stom neergezet dat de aandacht juist op haar viel. Maar ze heeft het volgehouden en er geen nadeel van ondervonden. Integendeel sliep ze die nacht juist goed." In Augustus 2001 vertelde ze: Voordat ze trouwden had ik tegen de koster gezegd dat Piet's Moeder (Lucia Maria de Geus) niet erg gezond was. Hij bleek -tot ontsteltenis van Jans- v��r de eerste rij stoelen in de kerk een aparte stoel voor Piet's Moeder neergezet te hebben. Dat was beslist niet de bedoeling van Jans geweest.

Jans vond dat ze bij het nemen van de trouwfoto een beetje krom moest gaan staan om te voorkomen dat ze teveel boven Piet zou uit torenen; die was per slot kleiner.

In 1957 vierden Piet en Jans hun zilveren jubileum. 25 jaar getrouwd en Piet 25 jaar predikant in zendingsdienst (via de Gereformeerde Kerk van Groningen.) In het Gronings Kerkblad van 16 februari 1957 (zie kopie) werd aan het laatste jubileum op de voorpagina aandacht besteed. Hun zilveren huwelijksfeest vierden zij te midden een grote groep zendingsarbeiders (18 volwassenen en 8 kinderen), maar zonder Lucie. Ds Piet van Berge en Mw Riet van der Werff lieten in een schitterende conference verschillende zendingsmensen, w.o. Piet, de revue passeren.  

In 1982 vierden ze hun gouden (50-jarig) huwelijk in Ermelo. Zie advertentie links.

LUCIE

1936 en 1939: Verlof op Java voor vakantie en medisch onderzoek.

Bonne Veldstra vertelde aan Gerard (2002) dat zendingsarbeiders op Sumba een bidstond hielden m.h.o.o. vervulling van de kinderwens van het echtpaar Luijendijk-Klapwijk.

In mei 1940 vertrokken Piet en Jans naar Payeti, waar ze in het oude huis van Wielenga woonden (gebouwd in 1928?).

Maandagmorgen 4 november 1940 werd Lucie geboren. Bevalling begon zaterdag. Dr Jelle Berg en zuster Ko Vellinga waren daarbij. Alle artsen langs geweest; ook de militaire arts. Voeg in foto uit februari 1940 (album Lucie).  

Volgens Ineke Alkema-Berg (november 2002) was het een hele moeilijke bevalling (placenta previa). Na consulteren van andere artsen besloot dr Jelle Berg, die de eindverantwoordelijkheid had, om geen keizersnede toe te passen. Hij had ruime ervaring met placenta previa en achtte een gewone bevalling minder risicovol dan een keizerssnede.

Lucie werd door Piet gedoopt op 24 november 1940 in Payeti (zie brief aan Groningen medio 1946).

In 1953 zei Vader tegen mij (toen we Lucie in Nederland moesten achterlaten): "als je 't niet kunt dan blijven we hier". Maar dat kon ik toch niet. (herinnering Jans 1997)

Mada

Paragraaf invoegen over Mada en haar familie

Naamgenoten op Sumba

Voorbeeld van naamgenoot: Pieter Bili Lajar, geboren 21 mei 1975, vader P.B. Lajar (onderwijzer), moeder Dorkas (oud meisje van vader en moeder); zie brief van 7 juli 1975 met concept antwoord moeder Jans; foto van Dorkas en Pieter? Hoe kan dat?

Na terugkeer uit Indi� /Indonesia woonden zij in:

�           Berkel (tijdens verlof 1946-1948)

�           Apeldoorn, Loolaan 8, tijdens verlof 1953-1954

�           Laren (pension bij mw ...)

�           Apeldoorn ...

�           Ermelo, Knibbelakker 3; Buren: Wagemakers op nummer 1 (meubelzaak); later familie Elbertsen. Aan de andere kant op nummer 5 de familie Daam.

�           Ermelo, Oranjepark 31 (aanleunwoning) vanaf 1984 - 1995;

�           Ermelo, Dennenlaan 2 (verzorgingstehuis De Dillenburg) 1-9-1995 - ...