Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie
 

Brief bevindt zich in familiearchief.
Voor bekijken van digitale versie klik op pagina 1 en pagina 2.

 

 Luijendijk - Gerrit (1887 - 1965)

In juli 1907 schrijft Gerrit Luijendijk vanuit Enschede in een brief aan zijn moeder in Zuidland (?) over de geboorte van zijn zoon: "Waarde Moeder enz! De Heere Jezus sprak eens: 'Een vrouw, wanneer zij baart heeft droefheid omdat hare ure gekomen is, maar als het voorbij gegaan is, gedenkt zij de droefheid niet meer, om de blijdschap, dat een mensch ter wereld geboren is.'

Nooit heb ik de waarheid van dat woord zo gevoelt als nu, zo is het juist. Bange uren had Lucia Vrijdag door te maken; zij en wij met haar. Maar toen 's avonds te half elf de kleine baas present was, toen was er een stille, niet uit te spreken dankbaarheid aan Hem, die uit angst en nood redden kan.

't Was een flinke jongen! Ik heb al gehoord, dat 't een snoezig, happig, vlezig, lief, aardig kereltje is; maar 't blijkt, dat je om zoo iets te zien een vrouwenoog moet hebben. Ik kan tenminste zulke pas uitgedopte wereldburgers niet mooi vinden. Enfin, dat komt wel. We noemden hem Pieter Johan naar de beide grootvaders. Wil Johan gelooven, dat we hem vernoemd hebben ook goed. 't Gaat met Lucia wel, ze gevoelt zich wel zwak natuurlijk, maar dat komt wel terecht, hopen we. .....

Nu laat ik het hierbij; bij gelegenheid komt wel een vervolg. Ontvang van ons allen de hartelijke groeten, ook van Lucia en de kleine Piet. Gode bevolen. Gerrit"