Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 Piet ca 19xx

V.l.n.r. Pieter, Koen Zuidema, Piet Zuidema, Sytze Zuidema

 

Pieter Johan Luijendijk (1907-1985)

School/opleiding

Lagere school

Piet bezocht de lagere school in Apeldoorn (1913-1919).

Middelbare school

Na de lagere school ging hij naar het Gymnasium in Apeldoorn (1919-1925). Omdat zijn ouders in Indi� zaten (vader Gerrit was eerst onderwijzer in Noord Java, later in Bandung), werd Piet ondergebracht bij de familie Zuidema in Apeldoorn. Vader Zuidema was 'portier' bij de achteringang voor leveranciers van paleis Het Loo. Piet Luijendijk had in Zuidema's zonen Piet, Coen en Sytze vrienden en schoolmakkers. Zoon Piet werd arts (later hoogleraar tropische geneeskunde), Coen officier in het leger, en Sytze theoloog (later hoogleraar filosofie aan de VU).[1]

Na zijn eindexamen (1925) ging Piet begin 1926[2] naar Indi� voor een bezoek aan zijn ouders. Hij mocht op basis van de uitzendcondities waaronder zijn vader in Indi� werkte zijn ouders daar bezoeken. Hij had toen al wel verkering met Jans, maar was nog niet verloofd. Toen vader L. erover hoorde raadde hij Piet aan zo snel mogelijk naar vader Klapwijk te gaan. Dat gebeurde. Op 28 juli 1926 verloofden ze zich; twee dagen na Piet's verjaardag (hij wilde namelijk beslist 19 jaar zijn).

Universiteit

Piet volgde daarna een studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1925 tot 1930. Piet Klapwijk, broer van Jans, was ��n van zijn jaargenoten. Piet studeerde af op 12 december 1930 (zgn kandidaatsexamen). Zie kopie diploma uit 1946; het origineel ging in de Japanse bezettingstijd verloren).

Zijn bezoek aan Java in 1925 had hem reeds geinspireerd om de zending in te gaan. Deze motivatie werd verder gevoed door het zendingselan onder studenten. John Mott (1865-1955) was een van de grote inspirators. Hij was secretaris van de YMCA en stimuleerde de opzet van de Student Volunteer Movement, waarin hij onder de leuze "Evangelization of the world in this generation" een ongekend missionair elan wakker riep.
Tijdens zijn studie hield Piet zich met een groep medestudenten aan de Vrije Universiteit (waaronder o.a. Henny Bergema) sterk met dit thema bezig. Zij waren vast van plan zich te laten uitzenden. Zij vroegen aan Generale Deputaten van de Gereformeerde kerken om een belofte dat ze de zending in mochten gaan. Hun verzoek werd niet ingewilligd; ze moesten eerst maar eens afstuderen.

Kerkelijk examen en bevestiging

Na een vooropleiding werd Piet op 25 februari 1932 in Groningen als predikant bevestigd voor uitzending als zendingspredikant op het eiland Soemba in Oost Indi�. Piet en Jans logeerden in Groningen bij Ds Wybe en Kuna van Dijk, die vanuit Soemba met verlof in Nederland waren .[1] Gerard Dulfer zat later samen met twee zonen van Sytze Zuidema, nl. Roel en Tjalling, in het dispuut R.E.N.A.T.V.S van de studentenvereniging S.S.R.A.

[2]In een brief van 5 october 1958 schrijft Piet dat hij in 1925 een week bij de heer In't Veld, leraar aan de Christelijke Kweekschool in Solo logeerde. Moet dit 1926 zijn?