Jeugd en opleiding
Loopbaan
Huwelijk en gezin
- Lucie
- 25 jaar getrouwd
- 40 jaar getrouwd
- 50 jaar getrouwd
Karakter en opvattingen
Kerk en maatschappij
- Vrijmaking
Hobbies en cultuur
Oorlogservaringen
In memoriam
Overige familie
Foto-collectie
- Sumba
- 25 jaar getrouwd
- 4o jaar getrouwd
- 50 jaar getrouwd
Informatiebronnen