Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

Piet en Jans ca 1928

Bevestiging 1932

Groninger Kerkblad (1 juli 1961)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbetuiging van het Indonesisch Bijbelgenootschap

 

Luijendijk-Klapwijk

Vooropleiding

Piet wilde al voor zijn studie en zijn reis naar Indië in het zendingswerk. Ook verschillende collega studenten wilden hetzelfde. Zij vroegen aan Generale Deputaten voor de Zending van de Gereformeerde kerken om een belofte dat ze de zending in konden gaan. Maar die toezegging werd niet gegeven; ze moesten maar verder studeren. In 1929, dus tijdens zijn studietijd, werd hij reeds voorgedragen als kandidaat voor uitzending naar Sumba (zie brief van J.E. Goudappel in Utrechts Archief). Hij sloot zijn studie aan de Vrije Universiteit af op 12 december 1930 (kandidaatsexamen). Uit een brief van Piet uit october 1931 (zie Utrechts Archief) blijkt dat hij zelf aan uitzending naar Midden Java dacht, maar uitzending naar Sumba niet uitsloot.

Hij vroeg - met Ds Goossens [1]- om naar Sumba te mogen gaan. Piet eiste wel een jaar voorbereiding in Nederland en een jaar op Sumba.

Voorbereiding Piet: taalles Maleis; verder contact gezocht met allerlei Indië-kenners zoals Ds Pos. Er was geen formele opleiding. Piet wilde alleen naar Sumba als hij zich kon voorbereiden. Hij eiste een jaar voorbereiding in Nederland en een jaar op Sumba.

Tijdens voorbereiding Piet op uitzending naar Indië volgde Jans opleiding van 3 maanden aan Koloniale School in Den Haag (september-november 1931). Het was eigenlijk een opleiding voor meisjes die naar Indie gingen om te trouwen met planter, etc. Javaanse kokki gaf kookles. Les Maleis ongeveer 10-12 uur per week. Voorlichting over …?

Piet werd op 25 februari 1932 in Groningen als predikant bevestigd. De tekst voor de intrede was 2 Cor. 5 vers 14: Want de liefde van Christus dringt ons'. Piet en Jans logeerden voor die gelegenheid bij Ds Wybe en Kuna van Dijk die met verlof waren uit Sumba. Jans vertelt in mei 2002: Ik zat bij Wybe en Kuna in de bank. Per slot van rekening werd ik niet bevestigd, maar Piet. Maar toen het vervolgens over de uitzending naar Sumba zou gaan bedacht iemand van de leiding zich plotseling dat ik ook uitgezonden zou worden en werd ik vanuit de kerk naar voren geroepen.

Hun achtergrond, voorbereiding en vertrek werd beschreven het nummer maart 1932 van Het Zendingsblad.

De situatie op Sumba in de periode vlak voor hun vertrek is o.a. beschreven in de Atlas van de zendingsterreinen van de Gereformeerde kerken in Nederland (Augustus 1932).

Uitzending

Vertrek naar Indie begin maart 1932. De start van een lange werkperiode in dienst van de Zending van de Gereformeerde Kerken.

· 19 mei 1932 aankomst op Sumba in Waikelo
· 1933-1940 missionair predikant West-Sumba Oost met als standplaats Anakalang
- 1940-1942 missionair predikant Oost-Sumba met als standplaats Payeti
· 14/5/1942 - 27/8/1945 in Japanse gevangenschap (Sumba-Makassar-Pare2); daarna tot 1/2/1946 in Makassar
- 5/2/1946-26/5/1946 in Jakarta
· 16/6/1946-13/4/1948 recuperatie in Nederland; standplaats Berkel.
· 1948-1951 missionair predikant West-Sumba Oost met als standplaats Waikabubak
· 1/2/1951-20/7/1959 Hoofd van de Theologische Opleidingsschool (TOS) gevestigd in Karuni, West Sumba. Jurutulis Elkana. Zie foto's gemaakt voor verlof in 1952. Opleidingsschool is in 1953? overgeplaatst naar Lewa. PJ heeft taak van Lo Krijger overgenomen. Toen de school naar Lewa verhuisde gingen zij mee. Verlof in de periode 30/6/1953-2/5/1954.
· Per 1 januari 1961 op de meeste eervolle wijze emeritaat verleend door de Classis Groningen van de Gereformeerde Kerken. Zie brief d.d. 27 april 1961 en berichtje uit Groninger Kerkblad juli 1961 (links).
· 1/4/1964-6/3/1965 vervanger van Ds Baarlink als missionair predikant in Pajeti
· 12/2/1966-30/7/1969 docent Theologische Opleidingsschool (TOS) te Lewa; Hoofd van TOS: Ds Jiwa. December 1968: Piet krijgt hartinfarct. 4 augustus 1969 definitief vertrek van Sumba. Verlof: 5/7/1967-19/8/1967 i.v.m. huwelijk van Lucie en Gerard.

Na terugkeer in Nederland

· 1960-1963 zendingssecretaris van 'Sumba zending'; eerst woonachtig in Laren, daarna in Ermelo (Knibbelakker 3)

'De bisschop en de paus'
Piet van Berge en Piet Luijendijk
(1963)


Nederland

· Na definitieve terugkeer .....
· Jans Klapwijk was in ... één van de oprichtsters van het Vrouwen Zendings Thuisfront (VZT)
· Penhargaan (dankbetuiging) van Lembaga Alkitab Indonesia (Indonesisch Bijbelgenootschap) voor Piet Klapwijk (zie links)
· In 1972 was Piet Luijendijk 40 jaar predikant; ook waren hij en Jans Klapwijk 40 jaar getrouwd. In het Zendingsblad werd er aandacht aan besteed (zie archief).

 

[1] Goossens ging later over naar de Vrijgemaakte Kerken en stichtte - tot groot verdriet van de andere zendingsarbeiders - op Sumba een gelijksoortige kerk.