Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatieHenk omstreeks 1932    

Handtekening voor 1942

 

Dulfer - Johannes Hendrik (1912 - 1983)

Hij werd geboren op 18 april 1912 te Leeuwarden als zoon van Gerrit Hendrik Dulfer (1885-1967) en Yke Hieminga (1889-1972). Als kind werd hij Hennie genoemd. Later Henk.

Na zijn middelbare schoolopleiding (MULO/HBS) ging hij naar de Hogere Handelsschool in Utrecht, waar hij in 1931 eindexamen deed. Zie informatie over jeugd en opleiding en karakter en hobbies.

Hij werd afgekeurd voor militaire dienst i.v.m. een litteken op het onderbeen; argument: een zogenaamde (?) TBC wond.

Het vinden van werk was moeilijk. Hij kreeg uiteindelijk een aanstelling bij de verffabriek Macostan in Ede. Drie broers de Nooij waren directeur van dit bedrijf. Een van hen, Zwerus, was met zijn vrouw Costera, bevriend met Henk's ouders. Zie loopbaan.

Hij was maatschappelijk actief, o.a. in het gereformeerd jeugdwerk (JV) en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Zie info.

Op 25 januari 1939 trad hij in Amsterdam in het huwelijk met Alida Woutera Ploeg. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren: Gerard (1940), Jaap (1941), Yke Marij (1942), Alice (1946-1985) en Marianne (1951). Zie informatie.

De oorlogstijd 1940-1945 brak aan. In 1942 werd hij opgepakt door de Duitse Gestapo en opgesloten in de gevangenis van Scheveningen. Eind 1942 werd hij vandaar overgebracht naar het kamp Vught en vervolgens in september 1944 naar het concentratiekamp Sachsenhausen, ten N.O. van Berlijn. In 1945, vlak voor de bevrijding door de Russen werd het kamp geëvacueerd; de dodenmars begon. Onderweg werd hij vrij gelaten en slaagde Zweden te bereiken. Na een eerste herstelperiode keerde hij in augustus 1945 in Nederland terug. Deze oorlogsperiode had een grote. blijvende invloed op hem en het huwelijk; met zowel belangrijke positieve als negatieve kanten. Voor meer informatie zie dulfer_ploeg_oorlog.htm.
Gedurende zijn afwezigheid was Ali, ondanks de zorg voor haar kinderen, actief in verzetswerk. Na het overlijden van Henk (Ede, 18 juni 1983) schreef zij daarover een uitvoerig verslag

In 1952 verhuisde het gezin naar Utrecht waar Henk tot 1955 een baan had bij de Drukkerij/Uitgeverij Libertas: marketing van het nieuwe blad Gereformeerd Weekblad. Daarna had hij een vergelijkbare baan bij de Uitgeversmaatschappij Zomer & Keuning in Wageningen met als belangrijkste taak het in de markt brengen van het jeugdblad Arend. In het midden van de zestiger jaren werd hij aangetrokken als hoofd colportage bij het dagblad Trouw. Voor meer informatie. In 196x  verhuisden ze naar Amsterdam Bijlmermeer.

Gaandeweg bleek dat hij zijn oorlogsverleden onvoldoende verwerkt had (concentratiekamp syndroom). Hij ging met vervroegd pensioen en kreeg van de Stichting 1940-1945 een aanvullend Bijzonder Pensioen voor oorlogsslachtoffers. In de zeventiger jaren werd hij enkele malen getroffen door een hersenbloeding. Hij leed aan afasie en werd -toen de zorg voor zijn vrouw te groot werd - opgenomen in het Verpleeghuis Breukelderhof in Bennekom. 

Hij overleed daar op 18 juni 1983 (zie overlijdensbericht, toespraak van Gerard, etc).