Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie
 

Henk Dulfer in Vught

Henk werd op 9 december 1942 overgebracht naar het KZ 's Hertogenbos in Vught.

Uit de gevangenenadministratie van de gevangenis in Scheveningen blijkt dat hij gearresteerd werd op last van Referat IV E 2 Afflerbach. Deze afdeling van de Sicherheitsdienst had tot taak om die groepen en personen te bestrijden, die illegale contacten met Engeland onderhielden of ze tot stand probeerden te brengen.

Uit de gevangenenadministratie van het kamp Vught blijkt dat hij in Vught als een Schutzh�ftling (Sch) te boek stond. Hij was door de Sicherheitspolizei opgepakt omdat hij de staatveiligheid in gevaar zou hebben gebracht. Het was niet noodzakelijk dat de gepleegde strafbare feiten aan een rechtbank werden voorgelegd. In feite was de Sicherheitspolizei volledig bevoegd buiten elke rechterlijke autoriteit om personen te arresteren en hen met machtiging van het Reichssicherheitshauptamt in Schutzhaft te houden. 

(zie NIOD-brief 4 september 2001)

Prof. Mr. R.P. Cleveringa,
Gedenkschriften
,
E.J. Brill Universitaire Pers, Leiden 1983
ISBN 90 04 07092 3 a)

Cleveringa schrijft op pagina 111 over zijn  "vriend Johan Hendrik Dulfer uit Ede, de man, met wien ik mijn heelen kamptijd door samen werkte en die bijzonder veel voor mij deed.": "Hij was 32 jaar en secretaris van de directie van een verfwarenfabriek uit Ede, gehuwd met een iets oudere vrouw en vader van twee jongetjes en een meisje. Hij was streng gereformeerd, maar van een hupsche, prettige natuur; een door en door rechtschapen, flink, moedig man; daarbij hartelijk en welwillend en hulpvaardig, een christen niet slechts met de mond, maar metterdaad; voorts lenig en handig; een snel opmerker, intelligent; waarachtig; kortom: uitermate sympathiek. Hij was het, die mij onderwees in het werk, dat ik op de afdeeling te doen had; hij deed dit bevattelijk en op een prettige manier. Over dit werk straks nader. Hij hielp mij bij voortduring � Hij had stillen werkers voor de zaak onzer vrijheid geholpen en was in November 1942 gearresteerd en naar Scheveningen gebracht, waar hij tot �.. Daarna was hij naar Vught gebracht, waar hij zat "bis auf weiteres". Een zwaar lot; maar hij versaagde niet. Een geus in den besten zin des woords; al raakten wij dan ook wel eens slaags over politiek en godsdienst!

Overige literatuur
(beschikbaar in bibliotheek/documentatie van NM Kamp Vught):

  • Jan van de Mortel, Kamp Vught, Januari 1943 - September 1944, Uitgave Stichting Archieven 1940-1945, Vught
  • Boud van Doorn (Haftling 4236), Vught, Dertien maanden in het concentratiekamp, A.G. Schoonderbeek, 1945
  • No. 469, De Hel op de Vughtse Heide, Kemink en Zn, Utrecht, 1945
  • P.R. Harkema (strafgijzelaar Haftling No. 10387), Vught, Drukkerij v/h Dekker, Hardinxveld, 1945
  • G 10597 (F.M. Gescher), Het Helse Einde van Vught, H.J. Dieben, Wassenaar, 1945
  • David Koker, Dagboek geschreven in Vught, G.A. van Oorschot, 1977