Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

 


 

Parodie op weekblad De Spiegel
Interne publicatie Zomer & Keuning 1956

 

   

 

 

Dulfer -Johannes Hendrik (1912-1982)

Van 1932-1952 werkzaam bij N.V. Verffabriek en Chemicali�nhandel MACOSTAN, Grotestraat 11 te Ede. De fabriek was in 1919 opgericht door en was eigendom van de broers de Nooij. De naam MACOSTAN was gebaseerd op de namen van hun vrouwen: MArie, COSTera, ANne de Nooij (echtgenoten van Piet, Zwerus en Ko de Nooij). Zwerus en Costera de Nooij waren goede vrienden van zijn ouders. Henk was bij MACOSTAN hoofdzakelijk werkzaam als verkoper.

In augustus 1946 solliciteerde Henk naar de functie bij de afdeling personeelszaken van het Nederlandsch Indisch Rubberfonds in Batavia, Indi�.  Men blijkt echter al in gesprek met een andere kandidaat. Wel worden hem enkele vragen over specifiek kennis en ervaring ter beantwoording voorgelegd. Op 4 november 1946 ontvangt hij een telegram met de boodschap " Uw sollicitatie verband vervulling vacature voorloopig  gecanceld. Nirub."

Van 1 oktober 1952 tot 31 januari 1955 was hij in dienst bij de Drukkerij Libertas te Utrecht. Hij was als algemeen propagandaleider verantwoordelijk voor het op de markt zetten van Centraal Weekblad.

Zie brief van Autoverhuurbedrijf Herman van der Sluis (maart 1955) over schadevrij rijden. Mooie lage Citro�n ...

Van 1 februari 1955 t/m 30 september 1965 N.V. Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij te Wageningen als Chef van de afdeling Colportage en Propaganda. Oa. Voor het op de markt zetten van het jeugdblad Arend. Zie ingebonden eerste jaargang.

1 october 1965 - .. 1974 werkzaam bij het Dagblad Trouw als hoofd colportage

In het voorjaar van 1974 moet hij op advies van een neuroloog stoppen met werken en vraagt bij de Stichting 1940-1945 een buitengewoon pensioen aan (zie brief van Ru Cleveringa d.d. 7 mei 1974).