Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie
 

Anderhalf jaar  geleden begon ik  aan mijn 'familie-geschiedenisproject'. Ik gaf het project de werktitel Een eeuw familie historie

Het is mijn bedoeling in de eerste fase historisch materiaal te verzamelen over de ouders en grootouders van Lucie en mijzelf. Geïnspireerd door o.a. Geert Mak 's boek De eeuw van mijn vader wil ik daarna proberen de verzamelde informatie over ouders en grootouders binnen een breder historisch kader te plaatsen. 

Via deze beschermde web site hebben een beperkt aantal familieleden toegang tot de informatie die tot dusver verzameld is. Ik hoop jullie langs deze weg op de hoogte te houden van de voortgang en tevens van jullie  advies, commentaar en wellicht zelfs inbreng te krijgen. 

Informatie over de opzet van deze web site en de standaard-functies voor het gebruik ervan zijn te vinden onder meer uitleg.

Het uiteindelijke product van mijn familiegeschiedenisproject wordt geen boek, maar een multimediapresentatie op CD-ROM of DVD. Maar voorlopig is het nog niet zover.

Ik ga - hopelijk met jullie hulp - door met het verzamelen van informatie op deze website. Ik hoop op deze startpagina op gezette tijden het laatste nieuws te publiceren. Daarin kun je lezen welke nieuwe informatie in de afgelopen periode werd toegevoegd.

Tot slot. Met mijn familiegeschiedenisproject wil ik allereerst de mensen die vóór ons leefden in beeld brengen. In een volgende projectfase hoop ik vanuit het verleden ook enkele lijnen naar heden en toekomst te leggen. Want hoewel het belangrijk is om te weten dat we 'op de schouders van onze voorouders staan', moet de blik toch vooral gericht blijven op heden en toekomst. D.w.z. blijf niet staren op wat vroeger was.

Gerard Dulfer

Laatste nieuws

Openstelling van de web site op 7 april 2003.

Ontbrekende plaatjes
Omdat ik de maximum capaciteit van mijn web site bijna overschreden heb ben ik genoodzaakt geweest een aantal grote foto's/plaatjes (meer dan 150 Kb) weg te laten. Na terugkeer van Bas zal ik met hem overleggen over uitbreiding van de capaciteit van mijn web site.