Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie
  Deze Website is oorspronkelijk opgezet door mijn vader Gerard Hendrik Dulfer.

Zijn bedoeling was in de eerste fase historisch materiaal te verzamelen over de ouders en grootouders van Lucie en hemzelf.  

Ik wil dit werk toch voortzetten, maar mijn inzet zal beperkt blijven. Ik ga er vanuit dat ik de tijd heb......

Via deze web site hebben een familieleden toegang tot de informatie die tot dusver verzameld is. Ik hoop jullie langs deze weg op de hoogte te houden van de voortgang en tevens van jullie  advies, commentaar en wellicht zelfs inbreng te krijgen. 

Informatie over de opzet van deze web site en de standaard-functies voor het gebruik ervan zijn te vinden onder meer uitleg.

Ik ga - hopelijk met jullie hulp - door met het verzamelen van informatie op deze website. Ik hoop op deze startpagina op gezette tijden het laatste nieuws te publiceren. Daarin kun je lezen welke nieuwe informatie in de afgelopen periode werd toegevoegd.

Tot slot. Ik heb gemeend deze website vrij toegankelijk te maken voor een ieder die het wil lezen. Op sommige punten zou informatie op deze website kwetsend kunnen zijn voor niet familie leden. Ik wil hier bij voorbaat mijn excuus voor maken. Ik heb gemeend dat de tijd daar is dat we de zaken van het verleden achter ons laten. De informatie op deze website is met nadruk ter informatie over het verleden en weerspiegeld geen wrok of haat meer vanuit familie perspectief. Mocht iemand zich storen aan specifieke gedeelten dan graag een bericht hiervan.

Diederik Dulfer

Initiele openingspagina van Gerard.