Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie
 

Ploeg - Alida Woutera (1908 - 1998)

Maatschappelijke betrokkenheid

Gereformeerde Meisjesvereniging

Ali was zeer actief in de Gereformeerde meisjesvereniging. Direct na aankomst in Oostburg werd haar als onderwijzeres (plaatselijke intellectuele elite) gevraagd het voorzitterschap van de meisjesvereniging op zich te nemen.

 

Later, in Ermelo, had ze ook een vooraanstaande rol, ook in regionaal overleg. Via dit kanaal leerde ze Henk Dulfer kennen (in 1935).

Ze was o.a. lid van de Provinciale Propaganda-Commissie (Gelderland) van de Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag in Nederland (zie bedankbrief).

In Ermelo was Ds Berend van Halsema predikant. Zijn broer Theo van Halsema (ovl 1936) was de vader van de latere Ds Wim van Halsema, evenals Lucie Dulfer-Luijendijk secretaris Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken. Hij was verantwoordelijk voor de contacten met Oost Indonesia, w.o. Sumba. Femma van Halsema, zus van Berend en Theo, was later woonachtig in Ermelo en een goede vriendin van Jans en Piet Luijendijk-Klapwijk.

Kerk

Bezoek/contacpersoon in de Bijlmermeer in Amsterdam.