Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

Publicatie uit 1929    

 

 Luijendijk - Gerrit (1887 - 1965)

Gerrit ging in 1899 als onderwijzer naar Pernis. Later onderwijzer o.a. in Enschede (waar zoon Pieter Johan geboren werd), daarna Boskoop (1910-13?), Hoek van Holland (waar dochter Gre geboren werd), en Boskoop (dochter Nel). Tenslotte naar Apeldoorn. 

Vanuit Apeldoorn vertrok hij in 1926? naar Indi�; zijn vrouw en twee dochters gingen mee (zie fototje?). Ze woonden eerst in een plaats in Noord Java. Daarna in Bandung, waar ze een huis bewoonden aan de Helmersweg 9.  Gerrit was daar onderwijzer bij een Chr. Europese school. Samen met Coumou schreef hij een leesboekje voor het onderwijs onder de titel "Indie vooruit" (1929).

Lucia Maria de Geus met Gre (rechts) en Nel (links) omstreeks 19??

De dochters Gre en Nel gingen mee naar Indi�. Zoon Piet bleef achter bij de familie Zuidema, die in Apeldoorn woonde. Vader Zuidema was portier van de achteringang van Paleis Het Loo.
Piet deed samen met Sytze Zuidema eindexamen gymnasium en ging daarna aan de Vrije Universiteit in Amsterdam theologie studeren.

Gerrit keerde in 1931? terug uit Indie. ?Vrouw en kinderen keerden reeds eerder terug vanwege de gezondheidstoestand van zijn vrouw Lucia? Het gezin ging wonen in de Akeleistraat 122 in Den Haag, in de buurt van de Valkenboskade ('t huis werd ingericht door Piet en Jans). Gerrit was toen met pensioen.

In/na de oorlog verhuisden Gerrit en Lucia naar Apeldoorn; ze woonden aan de Soerenseweg 17. Daar overleed Lucia Maria de Geus op 15-06-1947. Piet en Jans waren bij haar overlijden aanwezig.

                     Soerenseweg 17, Apeldoorn (2 juni 2002)

Gerrit hertrouwde op 23-04-1948 met Johanna Klazina de Vries (geb. te Zwolle op 13-05-1883; ovl. te Apeldoorn 11-01-1964). Mw de Vries (roepnaam Anna) was weduwe van Th. Korvinus. Gerrit en zijn eerste vrouw  woonden de laatste jaren bij haar in huis aan de Soerenseweg 17 in Apeldoorn. De dochters Gre en Nel waren erg verontwaardigd over dit huwelijk. Zij hebben hun tweede moeder eigenlijk nooit geaccepteerd.