Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie
 

Dulfer - Gerrit Hendrik (1885 - 1967)

Jeugd en opleiding

We weten niets over zijn jeugd. Hij bezocht vermoedelijk de lagere school in Winterswijk.

Van 1898 tot 1902 was hij leerling van de Rijks Hoogere Burgerschool (HBS) met driejarige cursus te Winterswijk. Daar deed hij eindexamen. Zijn HBS-diploma is bewaard gebleven.

Militaire dienst

Op 10 maart 1905 werd hij ingelijfd bij het 11 Regiment Infanterie als loteling der lichting 1905 uit de Gemeente Winterswijk.

Hij was in militaire dienst van � tot �? Waar gelegerd? Hij diende als milicien soldaat bij een Compagnie Wielrijders. 

Op 23 juni 1913 kreeg hij �ontslag uit den dienst bij de Militie te land, wegens lichaamsgebreken�. Dit slaat vrijwel zeker op TBC.