Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 

 

Dulfer - Gerard Hendrik (1940-2003)

Opleiding

Lagere school

Lagere School met de Bijbel aan de Telefoonweg te Ede (later Cavalje school). Gerard op School B (start van leerjaar in September): hoofd H. Schraa. Andere leerkrachten Mej. H.C. Deur, Mej. A. Belksma, .. Vlasblom, K.J.G. v.d. Putte. School A (start van het schooljaar in April): hoofd F.J. Koffrie Vroeger stond aan het hoofd van de gecombineerde (?) school: J. A. Eijgenraam. Daarvoor Meester Pegman.

Aan het eind van de lagere school werd een kleine groep potenti�le middelbare scholieren via aanvullend onderwijs voorbereid op het toelatingsexamen (!) voor de middelbare school. Gerard kreeg dat aanvullende onderwijs, samen met o.a. zijn vriend Klaas Hoogenboezem, van meester Schraa, de hoofdonderwijzer. Het aanvullende onderwijs vroeg in zijn herinnering veel zelfwerkzaamheid. 

Middelbare school

Omdat vader Henk in 1952 een baan in Utrecht kreeg bezocht hij de 2de Christelijke H.B.S. in Utrecht. De laatste twee jaar van zijn middelbare schoolperiode (1956-1957) bracht hij door aan het Christelijk Lyceum in Veenendaal. Zijn ouders woonden toen in Wageningen. Dat betekende dus dagelijks een fietstocht van 13 km heen en terug. 

Universiteit

Universitaire studie studierichting D (natuurkunde en wiskunde met als bijvak scheikunde) Op advies van wiskundeleraar Drs Carsouw en oom Wim Smit (promotie scheikunde aan de VU in 19..) ging hij geen wiskunde studeren (studierichting A). Studierichting D liet de mogelijkheid open om later om te switchen naar wiskunde of eventueel scheikunde. Natuurkunde beviel. HIj deed zijn kandidaatsexamen in 1963; zijn participatie in het studentenleven (zie hieronder) ging ten koste van studietijd. Zijn doctoraalexamen experimentele natuurkunde volgde in 1966. Afstuderen in 1966: zie brief aan V&M Luijendijk (Sumba) d.d. 8-10-1966

Bezoek aan conferentie in Lysekil (Zweden) ..

Promotie onderzoek � eerste beschrijving van onderzoek: zie brief aan V&M Luijendijk (Sumba) d.d. 8-10-1966 � Beschrijving van werkweek op Nat. laboratorium: zie brief aan V&M Luijendijk (Sumba) d.d. 24-12-1966 � Daarna ben ik op een onthutsend eenvoudige wijze aan mijn tweede graad gekomen.  promotie mei 1971 � 

Studentenleven

Lid van de Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis (S.S.R.A.) van 1957 .. 

Lid van het dispuut R.E.N.A.T.V.S.; ab-actis 

Maaltijdencomissaris en dominicaan van het Societeitsbestuur P.Y.L.A.D.E.S.

Rokcostuum werd gehuurd bij John Kennis (

Geestelijke/theologische ontwikkeling � zie C.J. den Heijer: Ruim Geloven, Meinema, 2000 (ISDN 90 211 3815 8)

Huisvesting

  • Rivierenlaan 26 hs, Amsterdam(bij Tante Lien Ploeg); op Rivierenlaan 26 II woonden Koos en Wim 
  • Hobbemakade ... , Amsterdam
  • Daarna met Lucie:
  • Schapenburgerpad 2, Amsterdam
  • Rijnstraat 177 III
  • Bulak Sumur A10, Yogyakarta (Indonesia)
  • De Blauwe Wereld 45, Muiden
  • Sint Andriesstraat 18, Amersfoort

 

Eredoctoraat

8 december 2000: eredoctoraat van de Universidad Mayor de San Simon in Bolivia voor bijdrage aan de universitaire opbouw via het project INCAS (informatiebeleidsplanning, ICT-infrastruur, administratieve automatisering, en centrale ICT-ondersteuningsafdeling).