Wij zijn een groep professionals in verschillende disciplines met een gezamenlijke ambitie.

Onze ambitie is om wet- en regelgeving en te ontsluiten voor gebruik in allerlei dienstverlening  aan de maatschappij. 

Onze focus is gericht op het toegankelijk, behapbaar  en herbruikbaar maken van de kennis in wet- en regelgeving met als doel: specificaties voor diensten.   

Wet- en regelgeving wordt gemaakt door deskundigen. Deskundigen met diepgaande kennis van de maatschappij, van de daarin te bereiken effecten, van de doelgroepen en van de daarbij geldende voorwaarden. Deze kennis verwoorden zij op een kernachtige en gestructureerde manier in juridische taal/teksten. 

Om de wet- en regelgeving uit te kunnen voeren worden op basis van deze teksten producten en diensten voor burgers en bedrijven ontworpen en gerealiseerd. Daarvoor moet de kennis in de teksten wel expliciet worden gemaakt. Het expliciet maken van de kennis is en blijft mensenwerk. Mensenwerk met een grote dynamiek die om een goede ondersteuning vraagt.

Wij bieden een  werkwijze waarmee wet- en  regelgeving en beleid in enkele stappen traceerbaar wordt uitgewerkt in specificaties van diensten. Met traceerbaar bedoelen we dat juristen de uitwerking van wet- en regelgeving en beleid zelf  kunnen volgen en beoordelen en dat de uitwerking altijd eenduidig terug te relateren is aan de bron in wet- en regelgeving of beleid. We gebruiken daarom in de uitwerking  zoveel als mogelijk natuurlijke taal in een gestructureerde vorm.

Elk van de stappen van de werkwijze heeft  afzonderlijk toegevoegde waarde. Daarom hoeft de werkwijze niet noodzakelijk als geheel geïmplementeerd te worden. Elk van de stappen en zelfs onderdelen van de stappen kunnen afzonderlijk geïmplementeerd worden.