Home Contact Sitemap familieboom
Hoofdpersonen:
Meer informatie

 


Oprichtingsacte Chr. ULO school te Ede (1929).
Hendrik's handtekening staat als eerste in de linkerkolom.

 

 

Gerrit Hendrik Dulfer (1885 - 1967)

Het is onvoorstelbaar hoeveel verantwoordelijkheden de functie van secretaris/penningmeester met zich meebracht. Zo vielen bijvoorbeeld de berekening van de salarissen en in verband daarmee het bestuderen van alle richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs in Den Haag ook onder zijn taken. Volgens dochter Aukje betekende zijn taak als secretaris/penningmeester echter niet dat hij tot 's avonds laat bezig was. Omstreeks 20.00 uur werd er thee gedronken en daarna meestal niet meer gewerkt. 

Zoon Henk in toespraak bij begrafenis

"Een feit is, dat hij reeds in het begin der twintiger jaren met zijn vrienden, waarvan er zijn ontslapen en anderen nog in leven zijn, ernstige pogingen in het werk stelde om tot samenwerking met hervormden te komen op schoolgebied Het was voor vader een schone dag toen in het najaar van 1923 het symbool van deze met veel aarzeling begonnen coöperatie, de ULO school aan de Beukenlaan, geopend kon worden. Die school heeft bijna 25 jaren lang als haar secretaris en later als haar secretaris/penningmeester zijn volle aandacht en de liefde van zijn hart gehad. Hier mag ik wel zeggen dat hij zich, juist bij het ouder worden, steeds weer intens verblijdde over de groeiende samenwerking op verschillende levensterreinen van allen die Christus als hun Heiland en Koning erkennen. De hartelijke samenwerking die in Ede zich op schoolgebied heeft ontwikkeld deed vader buitengewoon goed, vooral ook omdat hij wist dat daarmede Zijn Heer werd gediend." 

Meer informatie

* gedenkboek en krantenknipsels
* gedicht 5 december 1946